THÔNG SỐ VỀ NHÀ HÀNG
– Diện tích phòng ăn : 1.250m2
– Diện tích sân khấu  : 40m2
Dài                 : 10m
Rộng              : 4m
– Diện tích màn led    : 46.848m2 bao gồm:
1/ Màn chính : 28.416m2
Chiều cao      : 3.84m
Chiều ngang : 7.4m
2/ Màn phụ    : 18.432m2
Chiều cao      : 3.84m
Chiều ngang : 1.2m